Tenester

Tenester

Hjelle Maskinlag har kompetansen og utstyret til å utføre eit breitt spekter av anleggsprosjekt. Vi leverer totalprosjekt og delprosjekt, natursteinsmurar og transportenester.

Vi utfører óg alt innan grunnarbeid som skifting av spillvatn i hagar, kommunaltekniske prosjekt, hustomter, vegar, dyrking, kraftverk m.m.

Rørleggjartenester

Vi utfører alt innan utvendig rørleggjing samt skifte av drenering, vedlikehald av drenering, skifte av kloakk- og vassledningar samt nye anlegg. Vi har ADK 1-sertifikat.

Vi leverar:

Pukk
Grus
Singel
Oljegrus
Fyllmasse

Isolasjon
Knotteplast
Rørdelar
Alt i kummar og tilhøyrande materiell

Solda jord
Septiktankar
Naturmurstein
Mindre betongarbeid
Sikringsgjerder

Kontakt oss

Held du til i Volda Ørsta-området og treng maskinentreprenør? Kontakt oss, vi ser fram til å løyse oppgåva.

Adresse:
Morkamyra 22 6105 Volda

Telefon:
Dagleg leiar:
Øystein Hjelle – 915 61 372

Besøk oss på facebook!

Kontaktskjema